تاريخ روز : شنبه 03 آبان 1393

سامانه اطلاع رساني سهامداران موسسه مالی واعتباری کوثر

  

اطلاعات عمومی

 

 

کلیه سهامداران موظفند ظرف مدت 3 روز نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات ارتباطی خود ( آدرس،کدپستی،شماره تلفن و ...) جهت تسهیل در دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام خود اقدام نمایند

 

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی
دریافت به صورت RSS